PLNTY.no
June 2021

“Norway is a world leader in design, but we need a larger Norwegian turnout!”

In Norway in the recent months, there has been an architecture uprising. It has attracted a great deal of attention, especially on social media where it seems like everyone has an opinion about architecture, design and aesthetics.

Jørgen Tengesdal, CEO of Eikund, wrote a feature story this month at PLNTY.

I fjor var det Munchmuseet – brakt til livs av folkets skattepenger – som fikk halvparten av befolkningen til å kaste seg aggressivt over tastaturet: Tenk at våre utvalgte politikere kunne tillate seg å bygge noe så avskyelig i hovedstaden!

Parolen blant folket lyder som følger: Vi ønsker å være omgitt av skjønnhet. Det er på høy tid å øke nordmenns bevissthet rundt estetikk.

For oss i Eikund er dette gledelig nytt. Vi stiller oss bak de mange initiativene. Samtidig har vi stilt oss følgende spørsmål: Hva hjelper det å heie frem nye initiativ dersom norske forbrukere ikke er villig til å investere i dem?

Read the feature story here (Norwegian)

PLNTY Publishing is an publishing company that works to promote Norwegian culture on different platforms as website, podcast, magazines and salon.