NRK (2017)

Er dette starten på et nytt, norsk designeventyr?

Interview with NRK Rogaland:
Er dette starten på et nytt, norsk designeventyr? I fabrikken på Hellvik har de satt seg hårete mål.

SEE THE VIDEO ON NRK ROGALANDS’ FACEBOOK